12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Neohlášení dopravní nehody

Za spáchání dopravního přestupku "Neohlášení dopravní nehody" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 5000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.500 – 5.000. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích).

POZOR: Sankce za spáchání tohoto přestupku byly v minulosti odlišné. Podívejte se na přehled změn v bodovém systému a pokutách.

Definice přestupku "Neohlášení dopravní nehody", včetně sankcí a počtu bodů pro bodové hodnocení, je uvedena v následující tabulce:

Přestupek (zkrácené znění)Neohlášení dopravní nehody
Přestupekpři dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi
Počet bodů v bodovém systému0
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta)do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení2.500 – 5.000
Zákaz činnosti1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf§ 125c / 1i) 2.


Nejnovější související příspěvky v Poradně

Odřené auto

TAZATEL20. července 2018 (15:58)

Dobrý den, dnes odpoledne se mi stala nehoda. Na parkovišti jsem couvala, dívala jsem se dozadu a bohužel jsem si nevšimla, že jsem předním nárazníkem podrela auto stojící vedle mě. Zazmatkovala jsem a od místa ujela. Z okna mě viděla nejspíš nějaká důchodkyně. Mám teď výčitky svědomí. Mám se na místo nehody vrátit a dát za stěrač poškozeného auta svoje telefonní číslo? Popř. co mi konkrétně hrozí, pokud by mě důchodkyně nahlásila za ujetí od dopravní nehody?
Dekuji za odpověď
Zobrazit vlákno Odřené auto na samostatné stránce.

Reagovat

RE: Odřené auto

ODBORNÍK23. července 2018 (09:11)

Nedělal bych nic. Měla jste zavolat policii. Teď by Vám hrozilo Neohlášení dopravní nehody nebo Ujetí od dopravní nehody

Reagovat


Škrábnutý vůz

TAZATEL24. června 2018 (05:32)

Po­raď­te pro­sím, při cou­vá­ní u su­per­mar­ke­tu Bil­la jsem škráb­la au­to. Če­ka­la jsem na ma­ji­te­le cca ho­di­nu. Ne­cha­la jsem na se­be kon­takt za je­ho stě­ra­čem. Vše si na­fo­ti­la. Po třech ho­di­nách jsem se na mís­to vrá­ti­la a au­to tam po­řád stá­lo. Ni­kdo se ne­o­zval. To au­to tam sto­jí na stej­ném mís­tě už tře­tí den. Au­to je star­ší, pro­rez­lé, oba ná­raz­ní­ky prask­lé. Asi již v mi­nu­los­ti bou­ra­né. Ne­ní vy­slo­ve­ně špi­na­vé au­to­vrak to asi ne­bu­de. Fo­tím si ho. Bo­jím se, že se ma­ji­tel bu­de na mě ho­jit. K su­per­mar­ke­tu to mám cca 13km a ne­chci tam den­ně jez­dit. Na po­li­cii jsem to ne­o­hlá­si­la, chtě­la jsem to vy­ře­šit přes po­jiš­ťov­nu. Po­raď­te co dál? Bo­jím se, že kon­takt ně­kdo strh­ne ne­bo ho déšť roz­mo­čí. Když to ne­chám být - ne­vím zda tam jsou ka­me­ry, pak bu­du mít mož­ná pro­blém.
Zobrazit vlákno Škrábnutý vůz na samostatné stránce.

Reagovat

RE: Škrábnutý vůz

ODBORNÍK24. června 2018 (08:47)

V takovém případě je třeba věc oznámit policii. Jinak hrozí toto: Ujetí od dopravní nehody či toto Neohlášení dopravní nehody Radit Vám nebudu, ale přiznaat se, že to bylo dříve je pitomost.

Reagovat

RE: RE: Škrábnutý vůz

TAZATEL24. června 2018 (09:08)

Prosím ještě, co mi hrozí, co mám očekávat. Ještě jsem nikdy nebyla na policii. Raději bych vše vyřešila přes pojišťovnu.

Reagovat

RE: RE: RE: Škrábnutý vůz

ODBORNÍK24. června 2018 (11:11)

Není obvyklé, aby provozovaná orezlá auta byla zaparkovaná u supermarketu. Na složitější rady zde není prostor.

Reagovat

RE: RE: Škrábnutý vůz

TAZATEL24. června 2018 (10:53)

Přemýšlela jsem, škoda na jeho voze bude cca do max 6000,- Kč. Když, to nechám být tak jak to je - třeba se mi majitel ozve a půjde to jen přes pojišťovnu. Když půjdu na policii nebo si mě policie později nějak dohledá asi budou postihy stejné. Je tomu tak?

Reagovat


Nabourání sloupku

TAZATEL23. května 2018 (21:35)

Dobrý den.
Asi před rokem jsem při couvání na parkovišti nedával a pozor a naboural jsem sloupek umístěný na kraji chodníku, který vede podél parkoviště. K žádnému zranění nedošlo. Nevím, jakou funkci na parkovišti ten sloupek má, ale je jich podél onoho chodníku mnoho, takže soudím, že má sloužit k ochraně chodců. Nehodu jsem nenahlásil Policii. Nyní mě dohání svědomí a objevují se myšlenky, co všechno se může stát. Sloupek zůstal stát, ale je vychýlený a nedrží v původním postavení. Pokud by do sloupku někdo znovu narazil a došlo by ke zranění chodců, mám podíl na vině, když jsem nehodu nenahlásil? Po tomto parkovišti je takto vyvrácený sloupků více. Děkuji.
Zobrazit vlákno Nabourání sloupku na samostatné stránce.

Reagovat

RE: Nabourání sloupku

ODBORNÍK24. května 2018 (07:35)

Přiznání je polehčující okolnost, ale jistý trest, např: Neohlášení dopravní nehody

Reagovat


Zobrazit všechny otázky a odpovědi k přestupku Neohlášení dopravní nehody

Dopustili jste se dopravního přestupku "Neohlášení dopravní nehody" a chcete poradit nebo se na něco zeptat? Navštivte sekci Poradna.


Další související bodované přestupky v dopravě:

Sdílejte...