12bodů.cz

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče obsahuje

  • aktuální stav bodového hodnocení (počet bodů),
  • seznam všech přestupků (bez ohledu a informace o bodech),
  • seznam (pod)skupin řidičských oprávnění, jejichž je řidič držitelem (označení skupiny - např. B, datum udělení, případně datum ukončení - např. blokace z důvodu vybodování),
  • informace o zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV) (od, do),
  • identifikaci řidičského průkazu (evidenční číslo, datum a místo vydání, platnost),
  • informaci o tom, že řidičský průkaz byl zadržen a odkdy se tak stalo.
V rámci seznamu přestupků jsou evidovány úplně všechny přestupky, jichž se řidič od získání řidičského oprávnění dopustil. Každý záznam obsahuje
  • datum nahlášení přestupku
  • název orgánu, který přestupek nahlásil, např. Policie ČR, Městská policie, Obecní úřad apod. (příp. včetně čísla jednacího)
  • identifikaci přestupku (odkaz na příslušný zákon včetně paragrafu)
  • informaci o rozhodnutí (kdo a jak rozhodl, jaká byla udělena sankce - např. bloková pokuta, zákaz řízení motorových vozidel)
Výpis z evidenční karty řidiče je oficiálním dokumentem, který lze dále použít při jednání s úřady.

Ukázka Výpisu z evidenční karty řidiče

Pro získání bližší představy, jak Výpis z evidenční karty řidiče vypadá, poslouží následující ukázka:

Výpis z evidenční karty řidiče, strana 1       Výpis z evidenční karty řidiče, strana 2

Kde získám Výpis z evidenční karty řidiče?

O Výpis z evidenční karty řidiče můžete požádat na odboru dopravně správních agent příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností. Vydání Výpisu z evidenční karty řidiče se řídí Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Co potřebuji pro vyhotovení Výpisu?

Pro vyhotovení Výpisu z evidenční karty řidiče musíte podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče a předložit platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz, cestovní pas. Úřad má na vydání Výpisu lhůtu 30 dnů, obvykle je však vydáván na počkání.

Kolik stojí Výpis z evidenční karty řidiče?

Cena za Výpis z evidenční karty řidiče činí 15,- Kč za každou stránku. Výpis obsahuje obvykle 2 strany, v ojedinělých případech i více (v závislosti na počtu zaznamenaných přestupků).

Další informace

Bližší informace o vyhotovení Výpisu z bodového hodnocení řidiče naleznete: