12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Dopravně psychologické vyšetření

Pro vrácení řidičského průkazu (např. po vybodování) je nutné kromě jiného absolvovat i dopravně psychologické vyšetření (tzv. "psychotesty pro řidiče"). Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření ukládá zákon č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) v § 87a odst. 3): "Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d".

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření povinné

Psychotesty musí ze zákona povinně absolvovat následující skupiny řidičů:

Kdo provádí dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření je od 1.8.2012 oprávněn provádět pouze psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy. V České republice působí v tuto chvíli přibližně 260 akreditovaných dopravních psychologů.

Co je nutné pro absolvování dopravně psychologické vyšetření

Na dopravně psychologické vyšetření si přineste s sebou:

Na vyšetření byste se měli dostavit včas, odpočatí, přiměřeně vyspalí a v dobrém fyzickém a psychickém rozpoložení.

Průběh dopravně psychologického vyšetření

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření upravuje § 18c vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů:

Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.

Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:

Dopravně psychologické vyšetření trvá obvykle 2-5 hodin, v některých případech i déle. Vyšetření může probíhat individuálně nebo skupinově (v závislosti na nabídce konkrétního dopravního psychologa).

Výsledek dopravně psychologického vyšetření

Posudek s výsledkem dopravně psychologického vyšetření obdržíte ihned po ukončení vyšetření. Posuzovaná osoba může být:

V případě "neúspěchu" lze psychotesty opakovat nejdříve po 3 měsících. Stejnopisy posudků jsou zasílány na "Váš úřad" (obec s rozšířenou působností dle místa bydliště), kde zůstávají uchovány...

Přezkoumání posudku

Nesouhlasíte-li se závěry posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, můžete se do 10 pracovních dnů ode dne jeho vydání "odvolat" na Ministerstvu dopravy (podat návrh na přezkoumání). Posudek bude následně přezkoumán komisí složenou ze 3 akreditovaných psychologů. Její složení určuje Ministerstvo a členem samozřejmě nesmí být psycholog, který vydal původní posudek. Komise buď potvrdí původní posudek nebo vydá nový posudek. Náklady na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření hradí posuzovaná osoba.

Kolik stojí dopravně psychologické vyšetření

Cena za dopravně psychologické vyšetření se pohybuje v rozmezí od 1.500,- Kč do 4.000,- Kč - záleží na podmínkách konkrétního dopravního psychologa. Náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí sám řidič (žadatel). Většina dopravních psychologů nezveřejňuje ceník na svých internetových stránkách; ceník by však měl být vždy dostupný přímo v ordinaci a přesná cena by měla být sdělena i telefonicky.

Objednávka dopravně psychologického vyšetření

Pro objednávku dopravně psychologického vyšetření si vyberte jednoho z akreditovaných dopravních psychologů. Objednávky na psychotesty pro řidiče probíhají nejčastěji telefonicky nebo osobně přímo v ordinaci.

 

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera