12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Průběh správního řízení po podání námitky

Po podání námitky zahájí příslušný úřad správní řízení a následně rozhodne. Buď shledá námitku jako oprávněnou nebo jako neodůvodněnou.

Oprávněné námitky

Oprávněnou námitkou se rozumí případ, kdy obecní úřad ihned zjistí vlastní pochybení a napraví tento stav opravou záznamů. Situaci popisuje § 123f odst. 2) zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu následovně:

Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče.


Neodůvodněné námitky

Toto je scénář naprosté většiny námitek. Řidič obvykle získá pouze trochu času do odevzdání řidičského průkazu. Pokud se například odvolá, pak i několik měsíců. Ovšem jde pouze o prodloužení začátku ročního období, kdy nebude řídit.

Případ neodůvodněných námitek popisuje § 123f odst. 3) zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu následovně:

Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.


Další postup

Následující kroky po podání námitky je vhodné konzultovat s odborníkem. V případě zájmu o podobnou službu prosím vyplňte e-mailovou adresu pro založení uživatelského účtu.

Vaše platná e-mailová adresa (*):

(*) Na uvedenou e-mailovou adresu bude obratem zasláno heslo pro první přihlášení. Je proto nutné uvést platnou a funkční e-mailovou adresu.

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera