12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Vrácení řidičského průkazu

O navrácení řidičského oprávnění (ŘO) po uplynutí roční lhůty od "vybodování" (dosažení 12 bodů) je možné zažádat po splnění následujících podmínek:

Postup pro vrácení řidičského průkazu:

 1. vyberte si autoškolu, ve které chcete absolvovat tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti. Vybírejte výhradně takovou autoškolu, která poskytuje výcvik na všechny skupiny, pro které jste vlastnili řidičské oprávnění.
 2. do autoškoly přineste s sebou: výpis z karty řidiče (aby zkušební komisař věděl, na jakých vozidlech budete přezkušován) a "žádost o řidičské oprávnění" (přihlášku), kterou obdržíte v autoškole, či stáhnete z internetu
 3. přezkoušení můžete absolvovat raději až po uplynutí roční lhůty podle § 123d zákona o silničním provozu (viz polemika k tomuto tématu). Řidič absolvuje:
  • teoretický test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • zkoušku z ovládání a údržby vozidla (ke každé skupině)
  • praktickou jízdu se zkušebním komisařem (na vozidle každé skupiny)
 4. absolvujte lékařské vyšetření u svého praktického lékaře a následně dopravně psychologické vyšetření
 5. na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšíenou působností (nebo magistrátu) předložte:

Co se stane, když přezkoušení v autoškole nezvládnu?

Pokud u zkoušky z odborné způsobilosti neuspějete, máte k dispozici jeden opravný pokus. Opravnou zkoušku budete absolvovat pouze z částí, ve kterých jste neuspěli. Pokud neuspějete ani u opravné zkoušky, budete muset absolvovat nový výcvik v autoškole z předmětu, ve kterém jste byl hodnocen "neprospěl". Máte na to 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. Pokud to nezvládnete, musíte absovovat kompletně celý kurz autoškoly od začátku. 

Kde a jak můžu absolvovat dopravně psychologické vyšetření?

Dopravně psychologické vyšetření provádí od 1.8.2012 psycholog s akreditací od ministerstva dopravy. Více se dozvíte v sekci Dopravně psychologické vyšetření.

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera