12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Vybodování, aneb co se stane po dosažení 12 bodů?

Dosažením 12 bodů v rámci bodového hodnocení řidičů začíná proces, který pro většinu řidičů končí odevzdáním řidičského průkazu na dobu jednoho roku. Tato situace se často označuje jako vybodování.

Oznámení o dosažení 12 bodů a výzva k odevzdání řidičského průkazu

Do několika dnů po spáchání posledního přestupku zasílá úřad příslušné obce s rozšířenou působností (dle trvalého bydliště) doporučený dopis do vlastních rukou řidiče. Jeho obsahem je Oznámení o dosažení 12 bodů a výzva k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění.

V tomto dokumentu úřad sděluje, ke kterému dni bylo dosaženo 12 bodů v rámci bodového hodnocení řidiče. Až do dosažení hranice 12 bodů nejsou řidiči o jednotlivých přičteních bodů nikým oficiálně informováni; každý má však možnost zjistit si bodový stav z vlastní iniciativy.

Zároveň jste vyzýváni k odevzdání řidičského průkazu ve lhůtě 5 pracovních dnů na příslušném úřadu (v úřední hodiny). Uplynutím této lhůty dojde zároveň k pozbytí řidičského oprávnění.

Ukázka výzvy k odevzdání řidičského průkazu

Text výzvy není jednotný - každý úřad používá trochu jiný obsah sdělení. Základ je však vždy stejný, což můžete posoudit na následujících ukázkách výzev.

Výzva k odevzdání řidičského průkazu        Výzva k odevzdání řidičského průkazu

Co když řidičský průkaz neodevzdám?

Proti odevzdání řidičského průkazu je možné se bránit, rozhodně však ne prostým ignorováním výzvy. Nesplnění povinnosti odevzdat řidičský průkaz je přestupkem, za který hrozí pokuta do 30.000,- Kč. Navíc je nutné si uvědomit, že po pozbytí řidičského oprávnění (ke kterému dojde automaticky) je řidičský průkaz neplatný. Řízení bez platného řidičského oprávnění, které řidič pozbyl v důsledku dosažení 12 bodů je od 1.1.2012 trestným činem "Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání" podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, ze který hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Jak se bránit odevzdání řidičského průkazu?

Správným řešením v této situaci je rozhodně podání námitky proti provedenému záznamu. Námitka musí být podána písemně nejpozději 5 pracovních dnů po doručení výzvy k odevzdání řidičského průkazu. Podání námitky je prvním krokem k oddálení termínu pro odevzdání řidičského průkazu. V ideálním případě lze docílit i zpětného odpočtu bodů a hrozbu ztráty řidičského oprávnění úplně odvrátit. Každopádně vše začíná podáním námitky...

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera