12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Podání námitky proti provedení záznamu bodů

Po dosažení 12 bodů má řidič možnost podat námitku proti provedení záznamu bodů. Tato námitka musí být:


Má smysl podávat námitku?

Pokud vybodovaný řidič námitku včas nepodá, automaticky do 5 pracovních dnů přichází o řidičské oprávnění. Včasným podáním námitky však dojde k přerušení lhůty 5 pracovních dnů pro odevzdání řidičského průkazu. Pokud tedy řidič včas podá námitku proti dosažení 12 bodů, může dále řídit do té doby, dokud není o námitkách pravomocně rozhodnuto.

Po podání námitky správní orgán zahájí řízení podle správního řádu a seznámí řidiče s podklady, na jejichž základě mu byly zaznamenány body. Teprve poté vydá rozhodnutí - a to může trvat týdny i měsíce. Vybodovaný řidič tak získává především čas, který v těchto situacích bývá k nezaplacení.

Přestože příslušný úřad nemůže v řízení o námitkách nijak změnit žádné rozhodnutí, které vydal jiný orgán a které je v právní moci, vzniká určitý manévrovací prostor. Řidič následně může konkrétní situaci konzultovat s odborníkem, s jehož pomocí lze často odvrátit hrozbu ztráty řidičského oprávnění.


Vzor námitky ke stažení ZDARMA

Samotný text námitky není nikterak dlouhý ani složitý. Jako u všeho je však nutné dodržet určitá pravidla, aby byla námitka platná. Pokud si obsahem námitky nebo způsobem jejího podání nejste úplně jisti, můžete si zde stáhnout praxí ověřený vzor námitky, který můžete následně použít.

Zároveň získáte detailní postup "krok za krokem" pro podání námitky a praktické pokyny do další fáze.

V případě zájmu o stažení vzoru námitky prosím vyplňte e-mailovou adresu a vytvořte si bezplatný uživatelský účet. Vzor použitelné námitky můžete získat on-line. Tato služba je poskytována zdarma.

Vaše platná e-mailová adresa (*):

(*) Na uvedenou e-mailovou adresu bude obratem zasláno heslo pro první přihlášení. Je proto nutné uvést platnou a funkční e-mailovou adresu.

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera