12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Kód '97' na ŘP = Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Číslem '97' na řidičském průkazu je vyznačen kód, který znamená 'Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě'. Kód '97' patří do kategorie kódů označujících administrativní záležitosti. Harmonizované kódy včetně kódu '97' jsou někdy označovány jako 'harmonizační'.

Související harmonizované kódy

S kódem '97' souvisí následující kódy uváděné v řidičských průkazech:

Další skupiny harmonizovaných kódů v ŘP

Podívejte se na další harmonizované kódy:

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera