12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Odpočet 4 bodů za rok řízení bez bodovaného přestupku

Pokud se řidič po dobu 12 měsíců od posledního započítání bodů nedopustí žádného bodovaného přestupku, jsou mu automaticky odečteny až 4 body.

Po dalších 12 měsících (tedy po 2 letech) bez bodovaného přestupku jsou řidiči odečteny další 4 body a po následujících 12 měsících (tedy po 3 letech) jsou odečteny všechny zbývající body.

Definice odpočtu bodů v zákoně o silničním provozu

Odečet bodů v rámci bodového systému řidičů je upraven v § 123e zákona o silničním provozu takto:

Řidiči, kterému nebyla od posledního záznamu bodů pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů řidiči nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy vznikl řidiči nárok na odečtení bodů. Body jsou odečteny k datu, které následuje po výročí posledního záznamu.

POZOR důležité upozornění: Po dobu výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, neběží doba pro odečítání bodů. Pokud Vám byl odebrán řidičský průkaz, pak k odpočtu bodů dojde až za rok od vrácení řidičského průkazu.

Další možnosti odpočtu bodů

Kromě automatického odečtení bodů 4 bodů po 12 měsících řízení bez spáchání bodovaného přestupku mají řidiči za určitých okolností možnost odpočtu bodů i za absolvování školení bezpečné jízdy.

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera