12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Platnost značky IP12 Vyhrazené parkoviště, je-li umístěna v křižovatce (dotaz k bodovému systému)

Platnost značky IP12 Vyhrazené parkoviště, je-li umístěna v křižovatce

TAZATEL10. května 2022 (07:16)

Dobrý den. Mám dotaz na konkrétní situaci. Před lety jsem se naučil parkovat v Třebíči na ulici Husova. Je to na přiloženém odkazu na obrázku streetview ta ulice začínající za značkou Jednosměrný provoz směrem doleva.
https://mapy.cz/zakladni?x=15.8845832&y=49.2131048&z=19&pano=1&q=T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%20husova&source=stre&id=134793&pid=67055259&yaw=6.214&fov=0.712&pitch=0.213&ds=2
Značka vyhrazené parkování s dodatkovou tabulkou Úsek platnosti E8d je umístěna v křižovatce. Když přijíždím z hlavní v pohledu obrázku, říkám si doleva od značky jsou čtyři vyhrazená stání, potom je konec křižovatky a začátek jednosměrné ulice. Tam už značka vyhrazeného stání neplatí.

Navíc pokud přijíždím po hlavní z druhého směru, nemám šanci značku IP12 vůbec vidět.

Městská policie dává v té jednosměrné ulici pokuty a tvrdí, že značka IP12 platí v celé té jednosměrné ulici.

Připadá mi to matoucí, správně by podle mě měla být značka vyhrazené parkoviště na stejné tyči jako jednosměrný provoz. Udělal jsem chybu, že jsem vyplázl 200 a nešel do správního řízení?

Teď jsem našel, že platnost značek parkování končí 5m před nejbližší křižovatkou. Nejbližší křižovatka však je ta, v níž se značka nachází.

Jsem zvyklý tam parkovat, už jsem tam parkoval nejmíň třicetkrát. Pravda, většinou to bylo před dobou vyhrazenou dodatkovou tabulkou, takže mě několikaletá praxe přesvědčila o tom, že tam parkuji správně a včerejší příhoda mě dost nemile zaskočila.

Děkuji.

Reagovat

RE: Platnost značky IP12 Vyhrazené parkoviště, je-li umístěna v křižovatce

TAZATEL10. května 2022 (07:18)

Omlouvám se, dávám ještě odkaz zobrazující křižovatku z trochu názornější pozice. https://mapy.cz/zakladni?x=15.8843910&y=49.2129320&z=18&pano=1&q=T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%20husova&source=stre&id=134793&pid=67055306&yaw=0.388&fov=0.712&pitch=0.272&ds=2

Reagovat

RE: RE: Platnost značky IP12 Vyhrazené parkoviště, je-li umístěna v křižovatce

ODBORNÍK14. května 2022 (11:52)

Značení není srozumitelné a správné. Podle vyhl. č. 294/2015 Sb. platí toto:
Obecně:
§ 3 Platnost svislých dopravních značek
(1) Svislá dopravní značka umístěná vedle pozemní komunikace platí pro celou pozemní komunikaci v daném směru jízdy s výjimkou značky upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž je umístěna
Avšak:
(7) Platnost informativních značek označujících parkoviště končí 5 m před hranicí nejbližší křižovatky, není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami nebo není-li platnost informativních značek označujících parkoviště ukončena jiným způsobem. Vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich platnost těchto dopravních značek přerušuje.

V tomto případě se navíc nejedná o dodatkovou tabulku "Úsek platnosti E8d", nýbrž snad možná o E7b Směrová šipka pro odbočení
Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.
Na tabulce není uveden údaj v metrech.

Pokud se má nesmět parkovat v té jednosměrce, muselo být označení být jednoznačné. Bránit se lze ve správním řízení a u soudu.

Reagovat

RE: RE: RE: Platnost značky IP12 Vyhrazené parkoviště, je-li umístěna v křižovatce

TAZATEL14. května 2022 (16:41)

Děkuji.

Reagovat

RE: RE: RE: RE: Platnost značky IP12 Vyhrazené parkoviště, je-li umístěna v křižovatce

ODBORNÍK4. srpna 2022 (17:05)

Nezbude nežli to řešit případně ve správním řízení a pak u soudu...

Reagovat

RE: RE: RE: Platnost značky IP12 Vyhrazené parkoviště, je-li umístěna v křižovatce

TAZATEL4. srpna 2022 (07:55)

Dobrý den. Použil jsem Vaše zdůvodnění a vyzval město, aby přestalo neoprávněně pokutovat řidiče. Odpověděli mi tak, že to značení je v pořádku. Zdůvodnění mi ale připadá hodně takové tvůrčí. A občas blábolivé - zaměstnanec nepochopil, že s tou platností informativních značek se jednalo o citaci vyhlášky. Kopíruji:

"...
Váš podnět proto prošetřil příslušný zaměstnanec zastupující město jako vlastníka pozemní komunikace. Jeho stanovisko je následující:

Parkoviště na ulici Husova v Třebíči je vyznačeno svislou dopravní značkou IP12 (vyhrazené parkoviště) doplněnou dodatkovou tabulkou E8d vyznačující směr platnosti vlevo a dodatkovou tabulkou E13 s vyznačením informace pro koho je parkoviště vyhrazeno a s dobou platnosti dopravní značky. Parkoviště je dále doplněno vodorovným dopravním značením V10c (stání šikmé). Tazatel ve svém dotazu cituje úryvky vyhlášky č. 294/2015 Sb., proto na ně odpovídám:

- § 3 odst.7 – značka parkoviště není umístěná před křižovatkou, ale v křižovatce, proto nemůže její platnost končit 5 m před hranicí nejbližší (uvedené) křižovatky, jak pisatel uvádí
- § 3 odst. 7 – i v případě, že by uvedená značka byla umístěna před křižovatkou (v tomto případě by tedy musela být umístěna min o 25 m dále směrem do ulice Kateřiny z Valdštejna), nekončila by její platnost 5 m před hranicí křižovatky, ale pokračovala dále, protože je doplněna vodorovným dopravním značením
- parkoviště nepřerušuje ani neukončuje dopraní značka IP4b (jednosměrný provoz)
- na dodatkové tabulce směru úseku platnosti není uveden údaj v metrech, protože je parkoviště doplněno vodorovným dopravním značením
- při vyznačení parkovacích stání v celé ulici značkou V10c je zcela zřejmé, že se jedná o parkoviště, svislá dopravní značka IP12 pak řidiče informuje o tom, jaký režim na parkovišti je

Dle stanoviska vlastníka komunikace je předmětné dopravní značení pro účastníky provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřejmé, srozumitelné a plně v souladu s platnou legislativou. K provedení a umístění uvedeného dopravního značení vydal souhlasné stanovisko i Dopravní inspektorát Policie ČR ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. 361/2000 Sb. Během platnosti uvedeného režimu na ulici Husova jsme také doposud nezaznamenali žádné podněty na špatnou srozumitelnost značení.
..."

ReagovatPomohly Vám tyto informace? Ohodnoťte prosím...
 

Podobné dotazy

platnost dopravních značek v jednosměrné ulici s odbočkami.
Dobrý den, zajímala by mne platnost dopravních značek upravujících podélné stání v jednosměrné ulici. Na začátku jednosměrné ulice je...
18. listopadu 2020
Správnost značení zákazu zastavení na parkovišti.
Situace: v jednosměrné ulici jsou kolmá stání. Na jednom stání stojí značka zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E8d s šipkou proti...
29. ledna 2019
Dopravní značka IP11a a IP12
Dobrý den, může dopravní značka IP11a - "Parkoviště" s dodatkovou tabulkou, kde je uvedeno, kdo smí na parkovišti parkovat v...
22. srpna 2022
Zákaz zastavení B28 s dodatkovou tabulkou úsek platnosti E8d
Dobrý den, neumím nikde zjistit přesný význam dodatkové tabulky E8d "úsek platnosti". Značka zákaz zastavení se u nás používá...
7. listopadu 2019
Platnost IZ 8A v jednosměrné ulici
Při vjezdu do jednosměrné ulice, ve které se standartně parkuje při levé straně, byla z důvodu čištění komunikace při pravé straně...
15. června 2022


Vyhledávání v Poradně


Ostatní příspěvky v poradně k bodovému systému:

Na této stránce je zobrazen příspěvek Platnost značky IP12 Vyhrazené parkoviště, je-li umístěna v křižovatce v poradně k bodovému systému na webu 12bodů.cz. Můžete se podívat i na ostatní dotazy nebo rovnou vložit nový dotaz.

Navigace:

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera