12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče v síti Czech POINT

Výpis z bodového hodnocení řidiče obsahuje

V rámci historie bodového hodnocení Výpis poskytuje seznam přestupků, za něž byly řidiči uděleny body (vždy s datem započítání, paragrafu označujícího druh přestupku, názvem příslušného státního orgánu nahlašujícího přestupek a počtem bodů). V historii se rovněž uvádí i odpočty bodů. Seznam obsahuje obodované přestupky od 1.7.2006, kdy bodový systém začal fungovat, nebo od posledního vybodování, kdy dochází k vymazání historie.

Výpis z bodového hodnocení řidiče má pouze informativní charakter pro občany a nenahrazuje tedy výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Ukázka Výpisu bodového hodnocení řidiče

Pro získání bližší představy, jak Výpis z bodového hodnocení řidiče vypadá, poslouží následující ukázka:

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Kde je možné získat Výpis z bodového hodnocení řidiče?

Výpis z bodového hodnocení řidiče je možné získat osobně na kterémkoli pracovišti Czech POINT, tedy na obecních úřadech, na pobočkách České pošty, u notářů na úřadech apod. Máte-li datovou schránku, můžete výpis z bodového hodnocení získat i on-line. Výpis z bodového hodnocení řidiče se vydává na počkání (ihned). Výpis je prováděn z aktuálního stavu Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy.

Co potřebuji pro vyhotovení Výpisu?

Pro vyhotovení Výpisu z bodového hodnocení řidiče stačí předložit platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz nebo identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince.

O Váš Výpis může zažádat i jiná osoba, kterou k tomu pověříte (zmocněnec). V takovém případě je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Pro získání výpisu z bodového hodnocení on-line je nutné mít datovou schránku a vyplnit on-line formulář (včetně čísla řidičského průkazu).

Kolik stojí Výpis?

Cena za Výpis z bodového hodnocení řidiče z Czech POINTu není jednotná - záleží na tom, jaký Czech POINT navštívíte:

Typ Czech POINTuCena za Výpis
Samosprávních úřadprvní stránka max. 100,- Kč, každá další stránka max. 50,- Kč
Česká pošta
první stránka 69,- Kč, každá další stránka 40,- Kč
Notář
Hospodářská komora
první stránka 60,- Kč, každá další stránka 50,- Kč
On-line
zdarma do datové schránky

Výpisu z bodového hodnocení řidiče obsahuje obvykle pouze 1 stranu.

Kde je nejbližší Czech POINT?

Seznam všech kontaktních míst Czech POINT je dostupný na stránkách www.czechpoint.cz. Žádosti o výpis vyřizují rovněž odbory dopravně-správních agend městských úřadů.

Další informace

Bližší informace o vyhotovení Výpisu z bodového hodnocení řidiče naleznete:

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera