12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Žlutá karta (dotaz k bodovému systému)

Žlutá karta

TAZATEL16. srpna 2020 (05:41)

Dobrý den,
Mám šanci získat žlutou kartu (licence pro řízení taxi), když jsem v minulosti přišel o ŘP kvůli alkoholu a je to déle než 3 roky? Díky.

Reagovat

RE: Žlutá karta

ODBORNÍK16. srpna 2020 (16:38)

§ 9 [DZ]

Povinnosti podnikatele v silniční dopravě

(1) Podnikatel v silniční dopravě je povinen zajistit, aby

a) v každém vozidle používaném k podnikání byly při jeho provozu
1. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho kopie, jde-li o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu, nebo
2. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho kopie, smlouva o mezinárodní zvláštní linkové dopravě, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie18), a další doklady vztahující se k prováděné přepravě vydané podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie13) nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, v ostatních případech,

b) práce řidiče vozidla určeného pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče vykonávala pouze osoba, u které není překážka spolehlivosti podle odstavce 2 písm. b) nebo c), a

c) práce řidiče vozidla určeného pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče vykonávala pouze osoba spolehlivá.

(2) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,

a) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v
1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,
2. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve výši, která není v souladu s cenovými předpisy,
3. nepořízení záznamu o přepravě,
4. nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu nebo uvedení nepravdivých údajů v dokladu o přepravě,
5. nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo
6. neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru,

b) komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v
1. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
2. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

c) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže, podvodu, nebezpečného vyhrožování, obchodování s lidmi, ohrožení pod vlivem návykové látky, pohlavního zneužití, poškozování spotřebitele, opilství, obecného ohrožení nebo teroristického útoku, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo

d) komu byl uložen správní trest nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.

ReagovatPomohly Vám tyto informace? Ohodnoťte prosím...
 

Podobné dotazy

Kopie žluté karty
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli když už jsem měla kdysi žlutou kartu tak jestli jde udělat kopie a nebo co mám udělat pro to abych tu...
7. prosince 2022
Porušení podmínky
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Manžela chytila hlídka policie, když sjel autem mimo silnici. První měření bylo 1.82 a druhé 1.9...
13. prosince 2015
Zabavená karta v Rumunsku
Dobrý den , rád bych Vás požádal o radu. Byl mi doručen dopis z MěU dopravy , že obdrželi mou digitální kartu zabavenou v Rumunsku....
3. září 2019
jízda na "červenou"
Dobrý den, dnes mě zastavila policie, že jsem projel na červenou na těch přenosných semaforech, co používají cestáři když opravují...
4. listopadu 2014
taxi transparent
Dobrý den mám asi trochu neobvyklý dotaz. Když mě policie zastaví s taxi transparentem (zhasnutým) na střeše (nejsem taxikář), z důvodu...
14. prosince 2018


Vyhledávání v Poradně


Ostatní příspěvky v poradně k bodovému systému:

Na této stránce je zobrazen příspěvek Žlutá karta v poradně k bodovému systému na webu 12bodů.cz. Můžete se podívat i na ostatní dotazy nebo rovnou vložit nový dotaz.

Navigace:

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera