12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Změny v bodovém systému a pokutách

Na této stránce uvádíme tabulku se změnami v bodovém systému a pokutách za dopravní přestupky

Změny v pokutách za dopravní přestupky od 20.2.2016

Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Bloková pokuta Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení Zákaz činnosti (*) Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Řízení po zadržení technického průkazu Řízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo Původně: --- --- --- --- ---
Nově: 10.000–20.000 6 měs.–1 rok § 125c/1a) 4.
Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj") V rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastavení vozidla na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou (Postačuje nedbalostně!) Původně: 5 do 2.000 2.500 - 5.000 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) § 125c/1f) 5.
Nově: 2.500-5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)
Úmyslné nezastavení na pokyn "Stůj" V rozporu s § 4 odst. b) a c) úmyslné nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou Původně: 5 do 2.000 2.500 - 5.000 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) § 125c/1f) 5.
Nově: --- 2.500-5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) 1 – 6 měsíců
Stání na místě vyhrazeném pro invalidy Neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněné použití parkovací průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě Původně: --- do 1.000 5.000-10.000 --- § 125c/1f) 11.
Nově: do 5.000
Nezastavení po nehodě Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodlené nezastavení vozidla Původně: 7 do 1.000 2.500-5.000 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) § 125c / 1i) 1.
Nově: do 5.000
Neohlášení dopravní nehody Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlášení dopravní nehody policistovi Původně: --- do 1.000 2.500-5.000 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) § 125c / 1i) 2.
Nově: do 5.000
Neposkytnutí údajů ostatním účastníkům dopravní nehody Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokázání totožnosti ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě Původně: --- do 1.000 2.500-5.000 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) § 125c / 1i) 3.
Nově: do 5.000
Ujetí od dopravní nehody Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody Původně: 7 do 1.000 2.500-5.000 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) § 125c / 1i) 4.
Nově: do 5.000
Použití antiradaru V rozporu s § 3 odst. 6 použití antiradaru Původně: --- do 1.000 5.000-10.000 --- § 125c / 1j)
Nově: do 5.000
Svěření řízení neznámé osobě V rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti Původně: --- do 1.000 5.000-10.000 --- § 125c / 2
Nově: do 5.000
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření V rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření Původně: --- --- --- --- § 125c / 4a)
Nově: 2.500-5.000
Neodevzdání řidičského nebo technického průkazu V rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla. Původně: --- do 1.000 2.500-5.000 --- § 125c / 4b)
Nově: do 5.000

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera