12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Mám méně než 12 bodů

Pokud máte méně, než 12 bodů, je na první pohled vše v pořádku. Důležité je, abyste se nepřibližovali k hranici 10 bodů (riziko začíná být od 8 bodů). Se stavem 10 bodů je ještě možné absolvovat kurz na odečet 3 bodů ve Středisku bezpečné jízdy viz sekce "Jak odečíst body". Se stavem 11 bodů již tuto službu využít nemůžete.

Mám 2 body

Se 2 body v registru řidičů jste zatím úplně v pohodě. Dávejte si pozor a jezděte podle předpisů. Zapište si někam datum posledního bodovaného přestupku, abyste věděl, kdy Vám bude po roce odečteno do nuly. Pokud spácháte bodovaný přestupek i pár měsíců před odpočtem a nechcete o možnost odečtu přijít, máte možnost nesouhlasit s jeho projednáním na místě v blokovém řízení. Potom se dá do odpočtu trochu "manévrovat", i kdybyste měl být uznán vinným. Je třeba počítat v takovém případě s vyšší pokutou ve správním řízení - viz menu "Tabulka přestupků s body"

Mám 4 body

Se 4 body jste na tom pořád stejně, jako se 2 body. Den po výročí posledního přestupku Vám budou všechny body odečteny do nuly. Doporučení je proto stejné, jako v předchozím případě.

Mám 6 bodů

Při 6 bodech se Vám již může stát, že na základě jednoho přestupku, ze který dostanete zákaz činnosti na 6 měsíců, Vám může být připsáno 7 bodů a dojde k vybodování. To by ale znamenalo, že nebudete celý rok, ne pouze 6 měsíců!
Takže v případě podezření, že Vám něco hrozí, je třeba jednat a například absolvovat kurz na odpočet bodů popř. vhodně postupovat tak, aby bylo nejdříve dosaženo odpočtu 4 bodů po roce a potom nepřišel nevyhnutelný trest.

Mám 8 bodů

Zde již začíná značné riziko, protože například při dopravní nehodě s nedáním přednosti v jízdě se můžete vybodovat, ačkoli za samotnou nehodu Vám vůbec nehrozí zákaz činnosti. Rozhodně doporučujeme strikntně dodržovat pravidla silničního provozu!
Určitě není na škodu navštívit kurz ve Středisku bezpečné jízdy. Odečtete tak 3 body a dále při výročí posledního přestupku se dostanete na 1 bod.

Mám 11 bodů

No, teď už je to s Vámi nahnuté! Na kurz pro odpočet bodů máte dveře zavřené! Už nezbývá, nežli se opravdu důsledně chovat jako vzorný řidič a nepáchat žádné přestupky, nejen ty bodované! Musíte vydržet až do výročí posledního přestupku, kdy Vám budou odečteny 4 body. Poté doporučujeme kurz na odečet 3 bodů.


Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera