12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")

Za spáchání dopravního přestupku "Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")" je řidičům přičítáno 5 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "závažnější" přestupek. Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 2500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích).

POZOR: Sankce za spáchání tohoto přestupku byly v minulosti odlišné. Podívejte se na přehled změn v bodovém systému a pokutách.

Definice přestupku "Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")", včetně sankcí a počtu bodů pro bodové hodnocení, je uvedena v následující tabulce:

Přestupek (zkrácené znění)Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")
Přestupekv rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastavení vozidla na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou (Postačuje nedbalostně!)
Počet bodů v bodovém systému5
Příkaz na místě (dříve bloková pokuta)do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)
Zákaz činnosti1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Paragraf§ 125c / 1f) 5.


Pokud jste spáchali bodovaný přestupek "Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")", doporučujeme dodržovat doporučení jak předejít vybodování. Konkrétní rady k bodovému systému naleznete rovněž v Průvodci bodovým systémem.

Související přestupky

POZOR: § 125c / 1f) 5. definuje kromě tohoto přestupku ještě následující:


Nejnovější související příspěvky v Poradně

Promlčení přestupku - řidič

TAZATEL5. ledna 2022 (21:07)

Dobrý den,
v květnu 2021 mě zachytila kamera při údajném průjezdu na červenou. V květnu též zaslal magistrát provozovateli (carsharingu) výzvu. Carsharing mě jako řidiče ovšem označil až v prosinci 2021, v návaznosti na to mi v lednu 2022 přišla výzva k vyjádření, zda jsem byl řidič, nebo ne.

Chápu poučení správně, že pokud magistrát nezjistí do 60 dnů od té doby, co se o přestupku dozví, jméno řidiče, tak musí zahájit přestupkové řízení s carsharingem, a nepotřebuje tedy s ohledem na §125g již vědět, zda jsem vozidlo řídil? A případně pokud bych magistrátu to, zda jsem řídil, nebo ne, sdělil, může pak mě nějakým způsobem "potrestat"?
Zobrazit vlákno Promlčení přestupku - řidič na samostatné stránce.

Reagovat

RE: Promlčení přestupku - řidič

ODBORNÍK5. ledna 2022 (21:50)

Ano, může: Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")

Reagovat


Mimořádný opravny prostředek

TAZATEL23. května 2020 (14:03)

Dobrý den, dnes jsem projela pruhem pro odbočování vlevo (svítila červená) rovne, kdy ve směru rovne svitila zelená
Dostala jsem pokutu, Ve stresu ji podepsala, bohužel až doma jsem si všimla, ze za jízdu na červenou (5bodu)
Myslím si ale ze jsem “pouze” jela ve špatném jízdním pruhu (0 bodu)
Jelikož mi hrozí vybodovani, kam mohu podat Mimořádný opravny prostředek? A jakou formou?
Díky moc předem za radu
Zobrazit vlákno Mimořádný opravny prostředek na samostatné stránce.

Reagovat

RE: Mimořádný opravny prostředek

ODBORNÍK23. května 2020 (16:25)

Podnět na přezkumné řízení u toho, kdo uložil pokutu. Jestli to bude napsáno v souladu Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj") tak máte smůlu. Pro příště s ničím nesouhlasit.

Reagovat


Nesprávná právní kvalifikace v bloku na pokutu

TAZATEL6. června 2018 (13:37)

Dobrý den, v březnu jsem dostal pokutu za přestupek, nicméně policista v bloku na pokutu na místě nezaplacenou uvedl spatný paragraf - uvedl jiný přestupek, než kterého jsem se dopustil. Na konci května jsem dostal psaní od PČR, ve kterém stálo, že rozhodnutí se z důvodu špatné právní kvalifikace ruší, a já se můžu odvolat a požádat o vrácení pokuty. Tak jsem také učinil, načež mi bylo vráceno 1000,- Kč. Následně jsem obdržel psaní, ve kterém stojí, že se můžu účastnit nového projednání přestupku, v případě, že tak neučiním, bude věc předána k projednání správnímu orgánu. Dnes jsem se osobně dostavil k projednání na oddělení policie, popsal jsem, jak k přestupku mělo dojít, načež mi policistka sdělila, že můj popis děje se rozchází s tím, co uvedl policista. Pro upřesnění - šlo o nezastavení na pokyn regulovčíka, respektive jsem zastavil o něco později, křižovatku jsem neprojel. Policisté měli v danou chvíli nějaké zkoušky a střídali se při řízení křižovatky, vše natáčeli. Policista mi však do bločku uvedl jak špatný paragraf, tak špatnou právní kvalifikaci. Zajímá mě, jaký bude další postup ve věci a jaký mohu dostat trest?
Zobrazit vlákno Nesprávná právní kvalifikace v bloku na pokutu na samostatné stránce.

Reagovat

RE: Nesprávná právní kvalifikace v bloku na pokutu

ODBORNÍK6. června 2018 (14:15)

Nevím, možná toto: Úmyslné nezastavení na pokyn "Stůj"

Reagovat

RE: RE: Nesprávná právní kvalifikace v bloku na pokutu

TAZATEL6. června 2018 (14:21)

Tato kvalifikace predpoklada umysl, v bloku je jasne uvedena nedbalost ...

Reagovat

RE: RE: RE: Nesprávná právní kvalifikace v bloku na pokutu

ODBORNÍK6. června 2018 (15:45)

Blok byl zrušen, teď bude správní řízení. Třeba toto: Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj") Ale jasnovidec nejsem.

Reagovat


Zobrazit všechny otázky a odpovědi k přestupku Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")

Dopustili jste se dopravního přestupku "Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")" a chcete poradit nebo se na něco zeptat? Navštivte sekci Poradna.


Další související bodované přestupky v dopravě:

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera